Dabing - Zpracování cizojazyčných filmů

Produkce

Práce vedoucího výroby (produkčního)

Vedoucí výroby organizačně a hospodářsky řídí a zabezpečuje celý průběh natáčení. Organizuje studijní promítání filmu a zajišťuje režisérovi, kterému absolutně důvěřuje, všechny podklady k jeho práci. Režisér je největší partner produkčního. Produkční dále vypracovává rozpočet. Při natáčení zajišťuje herce, uzavírá s nimi smlouvy a určuje jejich nasazení podle denního plánu, který sestavuje spolu s režisérem. Podle tohoto plánu připravuje vedoucí výroby-produkční dispozice na jednotlivá natáčení, dny a hodiny - tzv. frekvence.

Produkční si ovšem musí zachovat kontrolu nad celým procesem. Čím méně je souhra s režisérem, překladatelem, úpravcem a jinými dokonalá, tím více musí produkční do celého procesu zasahovat.

V dispozicích na jednotlivé dny jsou uvedena čísla scén, které musí být natočeny a nástupy herců, kteří jsou obsazeni. Frekvence je časová jednotka, která má dvě hodiny čistého natáčecího času. Každý herec má podle svých kvalit a zařazení za tuto časovou jednotku stanoven honorář. Podle počtu frekvencí je potom určen celkový honorář herce. Vzhledem k tomu, že natáčení dabingu je náročné na nervový systém a na soustředění všech pracovníků, obsahuje jeden natáčecí den maximálně čtyři frekvence.

Jakmile režisér provede výběr herců, předloží vedoucí výroby na poradě s vedením studia požadavky, které vyplynuly z plánu, předběžného rozpočtu a návrhu obsazení. Oznámí počet frekvencí, potřebných k natočení dialogů. Zvukový mistr oznámí počet frekvencí, které bude potřebovat k natočení chybějících ruchů a sborů. Po schválení předběžného rozpočtu a návrhu obsazení dostane vedoucí výroby potřebné výrobní časy ve studiu k natočení dialogů, ruchů a sborů. Zároveň jsou určeny termíny, do kdy musí být skončeno natáčení, kdy má být film smíchán a případně do kdy má být odevzdán zvukově smíchaný laboratořím.

Příprava rozpočtu

Co musí každý produkční při přípravě rozpočtu vědět, je počet herců, který bude k dabingu vyžadovat. Proto režisér na základě překladu vypracuje tabulku: na levé straně jsou uvedeny jednotlivé role, na horní ose jsou pak uvedeny stránky překladu.

12345678910
Clay123478910
Sean123478910
Ned124568910
Leland1245
William237
Alice56910
muž7

Na základě této tabulky produkční zjistí, jak často se každá role ve filmu objevuje: nejvíce zaplněná okénka představují hlavní role. Navíc z této tabulky produkční zjistí, které menší role se ve filmu nikdy nesetkají: to mu umožňuje obsadit více rolí stejnému herci.

Položky ke stanovení rozpočtu

 1. Štáb
  • překlad
  • úprava dialogů
  • režie
  • zvukový mistr
  • produkce
 2. Výroba pracovních kazet
  • kontrol. pole
  • natáčení (hodina)
  • mixáž (hodina)
  • doplnění mezinárodních pasů
  • vpis do vysílací kopie
  • přepis scénáře
  • spotřeba materiálu
 3. Účinkující
  • 20 herců
  • hlavní role
  • vedlejší role
  • dětské role
 4. Ostatní náklady
  • doprava a spoje
  • pronájem techniky
  • opotřebení mg. materiálu

Rozlišení honorářů pro herce se přitom provádí na základě doporučení režiséra. V úvahu se bere:

 1. kvalita dabéra
 2. náročnost a rozsah výkonu
 3. čas strávený ve studiu

V praxi to znamená, že honorář špičkového dabéra za hlavní roli dosahuje trojnásobku honoráře epizodisty.

Položka pronájem techniky v ostatních nákladech v sobě skrývá, že nosiče Hi-8 a U-matic mají pouze určitou životnost - proto se musí účtovat na speciální položku.

ROZPOČET - výroba české verze DABING

Název pořadu:"LETKA ČERNÝCH OVCÍ"Originál:"BAA BAA BLACK SHEEP"
Číslo pořadu:96/616/647768Dodání české verze:
Stopáž:48 min.


HONORÁŘE:
překlad:
úprava dialogů:
režie:
zvukový mistr:
produkce:


Alena NAVRÁTILOVÁ
Antonín NAVRÁTIL
Jaroslav NOVÁK
Filip SMOLA
8.000,-

2.400,-
2.100,-
2.000,-
1.500,-
Poznámky:
Celkový rozpočet bude
násobkem skutečného
počtu dílů (35 dílů)
a tohoto rozpočtu na
jeden díl.


ÚČINKUJÍCÍ:
hlavní role:
ostatní:
dětské role:
celkem:

lx hl. role á 2.000,-
7x á 1.300,-
3x á 1.000,-
5x á 800,-
18.100,-
2.000,-
9.100,-
3.000,-
4.000,-


ZVUKOVÁ TECHNIKA:
přepis:
formát:
hodin:
celkem:

BTC - U-matic - VHS
Hi-8 - DAT


800,-


DABING:
hodin:
mix hod.:

6 hodin á 850,-
3 hodiny á 850,-
7.650,-
5.100,-
2.550,-

střih hod.:
titulky:


OSTATNÍ NÁKLADY:
přepis a rozmnož.:
doprava a spoje:
pronájem techniky:
opotřebení mg.materiálu:
AGENTURNÍ PŘIRÁŽKA:Hi-8, U-matic


3.400,-
1.000,-

200,-

2.200,-


Celkem bez DPH:


CELKEM:37.950,-


Předkládá: Schválil:

Natáčecí plán

Natáčecí plán - 22 min. - eps. 511-518, 521, 522

Po 28.6.08.00Miroslav Hanušvše
16.00Miroslava Pleštilováeps. 511-513
Út 29.6.08.30Ivan Trojanvše
15.30Petr Rychlýeps. 511-515
St 30.6.08.00Petr Rychlýeps. 516-518,521,522
16.00Miroslava Pleštilováeps. 514-518
Čt 1.7.08.00Daniela Hlaváčováeps. 511,518,521
Bohuslav Kalva
08.30Vl.Fišereps. 517
Miriam Kantorkováeps. 517
09.00Helena Brabcováeps. 511 (Blondýnka)
eps. 514 (Barbora)
Stanislav Fišereps. 511, 514, 515 (kněz, muž, majitel)
09.45Jana Mařasováeps. 512, 522 (Jane, Rachel)
Ladislav Novákeps. 512 (Tony)
10.00Gabriela Osvaldováeps. 522, 518 (Carol, Toby)
Simona Postlerováeps. 522, 518, 213, 515 (Jaen, Robin, Coleen)
10.30Klára Sedláčkováeps. 513 (Diane)
10.45Soňa Dvořákováeps. 515, 521 (Audrey, Tina)
11.00Luděk Čtvrtlíkeps. 521, 516 (Lippman)
11.15Hana Ševčíkováeps. 516, 517 (Tommy, Meryl)
Dana Sedlákováeps. 516 (Daphne)
Lumír Olšovskýeps. 516, 517, 511 (Thodle, Gray, muž)
12.30Jiří Knoteps. 511 (Newman)
13.00I.Novák, Zd.Hess, T. Karger,
J. Vlach., R. Hermanová,
M. Maděrič, R. Řandová,
M. Schulerová
15.00Petr Haničineceps. 513 (Jurij)
Autoři:    Linda Bajerová   Karolína Škvorová   Vojtěch Tomíček   Kontakt na autory   © 2002-2023