Dabing - Zpracování cizojazyčných filmů

Dlouhodobá praktická maturitní zkouška

Škola

Střední průmyslová škola sdělovací techniky
110 00 Praha1, Panská 3
www.panska.cz

Školní rok

2001/2002

Třída

4F

Vedoucí práce

Ing. Luděk Šnajdar

Zpět